Aansprakelijkheidsverzekering

Voor de VVE is het bij de wet verplicht een Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ook voor de Aansprakelijkheidsverzekering is het van belang, dat er goede voorwaarden van toepassing zijn en de premie in een juiste verhouding staat tot het risico.