Veelgestelde vragen

Voor niet monumentale panden met particuliere bestemming/bewoning kan gebruik worden gemaakt van de herbouwwaardemeter die ieder jaar opnieuw door het Verbond van Verzekeraars wordt vastgesteld. Ieder jaar verandert de prijsindex waardoor ook de herbouwwaarde per m3 inhoud van een pand wijzigt als gevolg van het gewijzigde prijspeil. Afhankelijk van de gemeten buitenmaten in m3 van het pand, het soort pand en de op-en afslagen kan de totale herbouwwaarde worden bepaald. Deze herbouwwaardemeter kan ook worden gebruikt voor VVE's met particuliere bestemming. Wanneer er slechts voor een klein deel sprake is van zakelijke bestemming, kan de herbouwwaardemeter soms nog worden gebruikt. De maatschappij rekent vaak, afhankelijk van het soort en de mate van zakelijke bestemming, een bepaalde opslag.

Doordat de VVE een rechtspersoon is en als zakelijk wordt gezien, wordt er niet automatisch een garantie tegen onderverzekering gegeven op basis van de herbouwwaardemeter zoals bij individuele particulier woonhuizen wel het geval is. Daarom kan de waarde ook worden bepaald middels taxatieverslag op grond waarvan de maatschappij een garantie tegen onderverzekering kan afgeven. Wanneer op de polis ook een indexclausule is geplaatst waardoor de verzekerde herbouwwaarde ieder jaar automatisch wordt aangepast op de polis, dan wordt de garantie tegen onderverzekering voor de VVE veelal over een langere periode afgegeven. Bij een verzekerd VVE pand met taxatie/waardeverslag bedraagt de garantie tegen onderverzekering doorgaans 3 jaar zonder indexatie. Indien ook indexatie op de polis is aangetekend bedraagt de garantieperiode vaak 5 à 6 jaar.

De kosten voor een waardebepaling bedragen gemiddeld tussen € 125 en € 250. Een taxatie conform art. 7:960 BW is uitgebreider waardebepaling waarbij de kosten gemiddeld tussen € 250 en € 500 bedragen.
Meer weten? Neem contact met ons op.

Bij een waarbepaling voor het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag bij een verzekeraar geeft de maatschappij een garantie tegen onderverzekering af voor 5 à 6 jaar. O.b.v. een taxatie hoeft dat niet het geval te zijn en kan er bij schade minder worden uitgekeerd dan het getaxeerde bedrag indien achteraf blijkt dat het verzekerde bedrag toch hoger had moeten zijn. Dat kan niet bij een waardebepaling in opdracht van de maatschappij en de VVE. Een waardebepaling biedt voor de verzekering meer uitkomst en is voordeliger dan een taxatie.

De fundering van een pand is niet standaard meeverzekerd. De fundering kan bij de meeste verzekeraars tegen hetzelfde premiepromillage voor de opstal worden meeverzekerd. Hiervoor kan, afhankelijk van het soort fundering, een bepaald opslagpercentage worden gehanteerd. Voor oude Amsterdamse grachtenpanden op houten funderingspalen geldt bijvoorbeeld een hogere opslag dan voor een fundering op zand.

Als de VVE afbrandt of als er een ontploffing plaatsvindt, kan de fundering ook schade oplopen. De schade kan dermate groot zijn dat ook de fundering opnieuw moet worden opgebouwd.

Alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet verhuisbaar is) behoort tot het VVE pand. Datgene wat niet aard- en nagelvast zit (en dus wel verhuisbaar is) behoort tot de inboedel. Een zwevende parket(laminaaat)vloer behoort dus tot de inboedel en wanneer de delen onderling zijn verlijmd behoort deze tot de opstal. Een vaste parketvloer behoort sowieso tot de opstal. Twijfelt u wanneer iets tot de inboedel of tot de opstal behoort, bekijk dan de lijst inclusief handvatten inboedel-opstal van het Verbond van Verzekeraars.

Nee, de herbouwwaarde is niet hetzelfde als de aankoopprijs. Bij de aankoopprijs is onder andere de waarde van de grond inbegrepen. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in dezelfde staat te kunnen herbouwen.

Bij een grote brandschade schakelt de brandweer iemand in die u helpt (salvagecoördinator). U hoeft dan zelf niets te doen. Bij een kleinere brandschade moet u zelf maatregelen treffen om de schade te beperken.
U dient de schade zo snel mogelijk te melden.

Voor alle producten die u via het internet, de telefoon of de post koopt, geldt een zogenoemd herroepingsrecht. Nadat u via VVEBeterVerzekerd.nl een verzekering hebt afgesloten, ontvangt u z.s.m. een bevestiging van de aanvraag per e-mail. Zodra u deze bevestiging hebt ontvangen, heeft u 14 werkdagen wettelijke bedenktijd om deze polis te accepteren of te weigeren.

Wanneer u de polis weigert, kan dit kosteloos en zonder dat u premie verschuldigd bent. Hiervoor moet u de polis binnen 14 dagen na ontvangst van uw eerste polisblad schriftelijk beëindigen Dit kan schriftelijk per post of per e-mail. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, is de verzekering vanaf het begin niet van kracht geweest.